Gebruiksadaptie

Een mooi boek is “Architectuur als klimaatmachine” Handboek voor duurzaam comfort zonder stekker, van Vera Yanovshtchinsky, Kitty Huijbers en Andy van den Dobbelsteen. Daarbij worden de technieken integraal ingezet om te komen tot een goed comfort. Ik heb het boek van A tot Z gelezen en voor mij is dit de nieuwe “Neufert”.

KlimaatmachineHierin wordt het begrip comfort  goed uitgelegd; het heeft te maken met de beleving van de mens en is zeer subjectief. Wat de een prettig vindt is voor de ander onprettig. Comfort is afhankelijk van het klimaat. Wie in een warm klimaat woont wil graag koelte en omgekeerd. Ook cultuur en de manier van leven heeft hier invloed op. We maken daarom in Nederland ruimten die voor de “gemiddelde” persoon comfortabel is en beheersbaar voor de individu. Als er geen raam open kan wordt het direct als oncomfortabel gevoeld, terwijl het aan alle eisen voldoet.

De techniek om tot een comfortabel huis of gebouw te komen is, naast een stedelijk comfort en klimaat, op te delen in verschillende onderwerpen:

En allemaal zo geoptimaliseerd mogelijk, ook al zijn sommige onderwerpen op deelpunten in tegenspraak met elkaar. De balans zoeken is belangrijk.

Maar wat is gebruiksadaptie?

Uit onderzoek (Piet Vroon 1990) komt naar voren dat mensen meer klachten hebben over comfort naarmate ze minder invloed hebben op de beheersing hiervan, vooral klimaatbeheersing. De gebruiker wil zelf een raam kunnen openen! Er zijn vijf psychologische basisbehoeften:

 1. Verandering (in de omgeving en in persoonlijke ontwikkeling);
 2. Zelf kunnen ingrijpen in de omgevingscondities;
 3. Een eigen territorium (invloedgebied, ook op de werkplek);
 4. Betekenis kunnen geven aan de waarneming (geur, klank, beeld etc.);
 5. Nabijheid van of uitzicht op de natuur.

Als het goed zit met deze basisbehoeften dan wordt het gebouw als prettig ervaren.
Als mensen invloed kunnen uitoefenen op het binnencomfort is het belangrijk dat de aanpassing direct zichtbaar of voelbaar resultaat biedt.

Binnen een passiefhuis werkt dat ook zo: Draai je aan de thermostaat dan krijg je direct koude of warme lucht en als je een raam open zet is er niets aan de hand als buiten 17 gr is. Zodra het koud is en je zet een raam open de hele nacht is het moeilijk om de volgende dag weer warm te krijgen. En bij warme dagen omgekeerd. https://www.braintopass.com/300-550.html Dus doe je dat de volgende keer niet weer. Simpel.

Probeer dat eens bij een vloerverwarming?

300-375 Axel Bretzke gaf een lezing in 2012  Weniger Aufwand ist mehr Qualität im Passivhaus
Für Passivhäuser muss der Aufwand (Investition und Wartung) und die Komplexität eine akzeptable Relation zu den Energiekosten und dem Komfortgewinn aufweisen. Für aufwändige TGA/MSR/GLT ist die erhöhte Fehler- und Fehlbedienungsanfälligkeit, damit verbundener erhöhter Energieverbrauch sowie absinkende Akzeptanz der Nutzer zu beachten. Kreative, einfache Lösungen sind daher zu honorieren.

220-902 Met andere woorden: bij traditionele gebouwen is een gebouwbeheersysteem echt een oplossing, met 30% energie reductie. Maar bij passiefhuis is het omgekeerd: 10% meer energieverbruik en een minder makkelijke gebruiksadaptie. Axel zei in de lezing: een overwerkklok is voldoende.

Lezing Bratislava

Vandaag een Lezing gegeven in Bratislava over Integrated design and project delivery for sustainable renovation.“Passive house” as an integrated concept. De lezing werd gegeven vanuit de Nederlandse ambasade in Bratislava en werd goed ontvangen. Samen met Birgit Dulski van Nyenrode Business Universiteit mochten we naar Bratislava afreizen. Twee leuke dagen gehad!       Zie hier […]

Energiek Renoveren

Renoveren naar energieneutraal wordt de standaard! Waarom?
Omdat het kan zonder dat de netto maandlast omhoog gaat. Samen in het consortium van Energiek Renoveren hebben we dit uitgezocht voor woningen uit de jaren ’70 in de Roghorst te wageningen. Samen hebben we een rekentool ontwikkeld om uit te rekenen wat de netto maandlast gaat doen bij een verbouwing. Let wel op met de rekentool kan je niet de energiebesparing uitrekenen. Dat is voorbehouden aan de PHPP bij passiefhuis renovatie. Maar bij woningen ouder dan 20 jaar (van voor het bouwbesluit in 1994) is het eenvoudig om tussen de 80 en 90% besparing te halen.

Hierbij de definitie van Passiefhuis:

Passiefhuis definitie

Dit zijn de maatregelen die genomen moeten worden.

Passiefhuis begrip

Passiefhuis cursus

28 maart begint een nieuwe cyclus van de passiefhuis cursus.

programma: do, 28 maart, 9.15-16.30

Dagdeel 1+ 2: Inleiding Passief Bouwen

 • Toekomstperspectief Energie
 • Begrippenkader Triasenergetica, Energie-efficiënt en duurzaam bouwen
 • Integraal ontwerpen en bouwen en de 7 dimensies van de Passiefhuistechnologie
 • Introductie PHPP berekening

wo, 3 april, 9.15-16.30

Dagdeel 3+4: Verdieping Passief Bouwen

 • Bouwfysica in relatie tot Passief Bouwen
 • Theorie en praktijk van hoogwaardige isolatie
 • Theorie en praktijk van luchtdicht bouwen
 • Passiefhuisdetails: Ontwerpen met minimale thermische onderbrekingen
 • Gezond binnenklimaat door balansventilatie

vr, 12 april, 9.15-16.30

Dagdeel 5+6: Economie en Praktijkvoorbeelden

 • Economie en passief bouwen “Is passief bouwen economisch zinvol?, de rekenmethodiek Prijs van de bespaarde kWh.”
 • Excursie naar 3 passiefhuisprojecten

Juist het rekenen met de financiën is belangrijk om de opdrachten rond te krijgen. Wij hebben hier  al veel opdrachten mee binnengehaald!

Wil je mee doen kan je via deze pagina van de BouwNext site aanmelden.

Energetisch Renoveren

Afgelopen woensdag 21 sept 2011 heb ik op de manifestatie van Dubonetwerk Arnhem-Nijmegen een presentatie mogen geven over energetisch renoveren. We hadden binnen het netwerk een werkgroep opgericht. Samen hebben we 3 woningen uit 1905 onderzocht hoe die energetisch gezien het beste gerenoveerd konden worden. Hieruit zijn 3 varianten gekomen: Basis, Comfort en Ecocomfort. Hierbij is basis geen kou lijden en hout moeten hakken, maar meer wat nu gebruikelijk is volgens bouwbesluit.

Hier is alles te vinden inclusief alle financiële consequenties.

Rapport Luchtdichtheid Veldhuizerschool

De Veldhuizerschool waarvan deze week de officiële opening plaatsvind heeft zijn lage energiegebruik te danken aan de hoge luchtdichtheid. Er is mij meerdere keren gevraagd naar het rapport. Daarom zet ik het hier online dan kan iedereen zien welke prestatie er is geleverd door Bouwbedrijf van Ree en installatiebedrijf Hellebrekers!

En zoals je kan zien wij wij genomineerd voor de DUBO Award!!
Geweldig toch?