Isoleren, isoleren en isoleren.

Hoevaak horen wij dit niet. Afgelopen 25 juni 2019 hebben we de Mitros wedstrijd  -isolatie uitdaging- gewonnen. Het idee is om de gevel met maximaal 3 cm te kunnen isoleren. We hebben samen met Nieuw wonen van Volker Wessels en anderen echt een leuk concept neergezet. Een samengestelde isolatieplaat die aan de buitenzijde voorzien kan worden van een 3D print van metselwerk steentjes of andere afwerking gelijk aan de afwerking van het bestaande pand die we daarvoor scannen. Data2fabriek zeg maar. Een mooie manier om op te kunnen schalen.
Toch wil ik echt wel duidelijk maken dat het isoleren maar een klein onderdeeltje is waar je niet mee begint. Je start met ventileren en luchtdicht maken. Hu? Luchtdicht dan kan je toch niet meer ventileren? Toch wel, gestuurd ventileren begint juist met de kierenjacht.
In de introductie van het MB-900 dumps
ms-300 dumpsEurophit project kan je lezen dat een goed plan eerst begint met de ramen en ventilatie, stap 2 eenvoudige isolatie zoals dak en beganegrondvloer en de PV panelen stap 3 de gevel isolatie en dan de aanpak van de warmteopwekker.
Echt in het verleden zo vaak gezien dat de ventilatie niet werd aangepakt als eerste stap met een muffe ongezonde situatie als gevolg.
Zo en nu nooit meer vergeten: begin bij de ventilatie!
Trouwens dit consortium heeft juist ook de ventilatie integraal opgenomen in het plan.
Bestaande uit Nieuw Wonen Volker Wessels, de Bonth van Hulten, BASF, Bisoton, James Hardy, Tegnis, Comfort Company en wij.
Hier kan de presentie downloaden.

Duurzaam Bouwen is duur – Business as usual is onbetaalbaar

De bouwsector heeft een belangrijke rol bij de EU-doelstellingen voor energie-efficiëntie: circa 40% van het energieverbruik en een derde van de CO2-uitstoot zijn toe te schrijven aan gebouwen. Met de realisatie van Nearly 0 Energy Buildings (bijna-energieneutrale gebouwen) in de hele EU vanaf 2020, verminderen deze cijfers aantoonbaar en duurzaam. De meeste gebouwen in Europa zijn wat betreft energie-efficiëntie nog niet gemoderniseerd en vormen dus een aanzienlijk potentieel voor besparingen. Ze worden aangepakt op basis van de bepalingen van de EPBD, de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

Afgelopen 3 jaar heb ik wat rondgereisd in de EU om alle successen te bekijken: Brussel, Hanover en Tirol springen er boven uit. Vooral het succes van Brussel sprak me aan: een goed duidelijke berekening die alle energie in huis op een eerlijke manier uitreken zodat je er mee kan ontwerpen. Vooral dan gaan ontwerpers van de gebouwen en installaties anders tegen de materie aan kijken: meer isoleren minder installatie of andersom minder isoleren en meer installatie. U mag kiezen welke kant u op wil.

Besparen
Er zijn goede redenen om prioriteit te geven aan energiebesparing. Energie uit hernieuwbare bronnen is niet onbeperkt en niet in dezelfde mate overal beschikbaar. De beschikbare ruimte voor wind- of zonne-energie systemen is meestal zeer beperkt, vooral in de steden. Energie uit biomassa is slechts ten dele een redelijke en duurzame oplossing. Als te veel gebouwen houtkorrels voor verwarming gebruiken, kan de benodigde grondstof niet snel genoeg groeien.
Verminderen we de energievraag voor gebouwen met 90%, dan zal de situatie er heel anders uitzien. Diverse studies tonen aan dat een optimum wordt bereikt wanneer een gebouw verwarmd wordt uitsluitend via de toevoerlucht van een warmteterugwinning ventilatiesysteem. Zorg er wel voor dat de oppervlakte temperatuur binnen van de ruiten, kozijnen en buitenwanden niet lager is dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur. Dan ben je de kouval kwijt en kan je heel mooie verwarmingssytemen maken.
MB-240 dumps
MB-300 dumps
Het Passiefhuis is een concept dat al meer dan 20 jaar de ideale basis blijkt voor bijna-energieneutrale gebouwen. In heel Europa zijn er al tal van voorbeelden van gebouwen die bijna energieneutraal zijn, door een combinatie van de Passiefhuis standaard met hernieuwbare energiebronnen. Sommige van deze zijn gebouwd tussen 2012 en 2015 in de voorbeeldregio’s van het PassREg project. Wij hebben daar keihard aan getrokken om ook in NL een aantal goede voorbeelden te maken. Een overzicht van deze bijna-energieneutrale gebouwen, samen met tal van foto’s, technische specificaties, projectbeschrijvingen en ander materiaal, is te vinden op http://www.passreg.eu.
Dat keihard trekken en duwen was nodig omdat vele ontwerpers in een soort “MTS reflex” vallen als het anders moet. Het is goed mogelijk om met een haarföhn je huis warm te houden. Als je dat zo zegt dan zie je ze ja knikken. Maar als ze het moeten maken wordt het een ander verhaal.

22 zorgcomplex Vroomshoop
Woningcorporatie Mijande Wonen bouwde in Vroomshoop voor bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking 21 appartementen en één ‘ouder-kind voorziening’ met gemeenschappelijke voorzieningen als woonkamers en keuken. Het zorgcentrum is gebouwd met vertrouwde bouwmaterialen zoals kalkzandsteen en gemetselde buitenspouwbladen. Mijande schreef een tender voor het meest duurzame project met een maximaal budget van € 2.325.000,- voor 2150 m2. Het heeft er toe geleid dat er een zeer kosten efficiënt gebouw er neer is gezet!
Karsten bouwbedrijf, BouwNext en Alferink gingen de uitdaging aan. Het contract bestond uit een handdruk en daarmee was het vertrouwen in het team gezet. Door passief te bouwen werd dit project een voorbeeld om de voordelen van een passiefhuis te laten zien: een zeer hoog comfort met stookkosten voor verwarming en warmwater van maar € 6,-/mnd per appartement “flat rate”. Het grappige was dat de administratieve kosten voor registratie van de verwarmingskosten hoger is (€3500,-) dan de werkelijk energie kosten (ca. €2500,-), we hebben die registratie maar weg gelaten.

Nee bijna-energieneutraal bouwen hoeft voor investering niet duurder te zijn dan wat we nu “normaal” vinden. Maar in de exploitatie zien we een warmtevraag die 90% lager is dan normaal en kunnen we zeker geld verdienen naar de huidige maatstaven! Nee, duurzaam bouwen is duur – business as usual is onbetaalbaar!

Lef in de bouw

“Wie is er hier bang?” Stel je voor dat je die vraag in een ontwerpteam zou stellen. Wat zou je dan voor antwoorden krijgen? “Hoe bedoel je dat?” of “Ik niet, waarom vraag je dat?”
Toch komt die vraag geregeld in me op.

Vol enthousiasme heeft iedereen binnen het team zich geschaard achter de nieuwe werkmethode rondom integraal bouwen. Adviseurs, gebruikers, opdrachtgever en wellicht al een aannemer. Ergens beseft iedereen wel dat dit naar een optimaler gebouw moet leiden dan de traditionele aanpak. Van tevoren zijn er wat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt om deze werkmethode zo goed mogelijk van de grond te krijgen: “Het is goed om echte interesse hebben in het vakgebied van de ander” en “Een probleem zien we als een gezamenlijk uitdaging”.
az-900 dumps
ms-900 dumps
Tijdens het proces blijkt dat een van de adviseurs opnieuw vanuit zijn vertrouwde schiereiland het project aan het benaderen is. Het is blijkbaar toch wel erg veilig om je eigen terrein goed af te schermen. Een ander houdt vast aan een vertrouwde oplossing die “altijd goed werkt”, terwijl een alternatieve oplossing bij andere disciplines toch vele voordelen heeft.

Weg met die dubbele agenda’s! Weg met die beschermingsmechanismen! Wees transparant en open! Wees integer en betrouwbaar!

Is dit een morele oproep? Ja inderdaad! Want ik ben ervan overtuigd dat deze zaken essentieel zijn om goed integraal te kunnen samenwerken. Integraal werken is geen nieuwe truc of de laatste hype! Het is optimaal teamwork waarbij je als persoon geheel bent betrokken. Het vraagt niet alleen een nieuwe werkvorm maar vooral een andere mentaliteit. Het gaat om je “zijn”.

Deze omslag vergt moed! Wie maakt de omslag van wantrouwen naar vertrouwen? Wie maakt de omslag naar kennis delen? Er zijn nog steeds veel bedrijven die op hun kennis gaan zitten in de hoop dat te kunnen vermarkten. De kans is groot dat deze kennis binnen twee jaar gestolde kennis blijkt te zijn. Wie denkt er eerst aan het grotere belang van het gebouw en dan pas aan zijn eigen omzet? Wie ontdekt ook dat eerlijk en open samenwerken leidt tot meer optimale gebouwen en duurzame langere samenwerkingsverbanden?

Iemand stelt de vraag: “Maar wordt je dan niet veel te kwetsbaar?” Je wordt inderdaad soms teleurgesteld in mensen en je zal – vroeg of laat – ook een keer je neus stoten. Toch vallen deze tegenvallers naar mijn overtuiging in het niet bij de voordelen van echt integraal denken en werken.

Ja, het vergt inderdaad een stap! Voor sommigen zelfs een grote stap. Het licht moet aan gaan. Wie durft?

Integraal Samenwerken IPD

In Vroomshoop hebben wij als BouwNext samengewerkt met bouwbedrijf Karsten, Alferink installaties en Mijande wonen. De uitvraag van Mijande vroeg om een andere samenwerking dan gebruikelijk. Het opstellen van een contract volgens de UAV GC, DNR oid. dekte niet de lading. Immers je wilt vertrouwen vast leggen in een contract en niet het wantrouwen. Daar zit de crux: contracten maak je omdat je geen vertrouwen hebt. Bij de 21 zorgappartementen zijn we voor de handdruk gegaan en dat is tot de oplevering nog steeds de stand van zaken. De attitude is dat je elkaar niet moet beduvelen en als er iets aan de hand is je samen eruit moet komen.

Kwetsbaar opstellen, doorvragen ipv. wijzen en tot op het bot vertrouwen is een “dappere”opstelling. Deze opstelling wordt als onprofessioneel aangemerkt. Terwijl dat toch echt de hoogste slagingskans geeft en een optimalisatie van het project. Je bent dienstbaar aan het project in plaats van “whats in for me” gedrag tonen. Toch wil je graag een contract opstellen. Binnen BouwNext hebben we ook een contract, een contract van een 1/2 A4 waarin staat dat je verplicht bent om alle projecten op de server te zetten en dat alle gegevens (kennis dus) die op de server staan van alle leden is. Dit is het omgekeerde van een normaal contract zodat je vertrouwen moet hebben dat de ander niet met jouw kennis aan de haal gaat.
2V0-620
3V0-624
Daarom heb ik een voorzet gemaakt van een contractopstelling voor IPD Integrated Project Delivery (integrale project ondersteuning). De AIA ( the american institute of architects) heeft hiervoor al eens een handleiding voor geschreven in 2007. Monika Chau heeft deze manier van contract problematiek al eens van commentaar voorzien, deze heb ik opgenomen in deze voorzet. Samen met Dik Spekkink die het laatste stuk heeft geschreven die als annex kan dienen voor de UAV GC en de DNR geeft het inzicht waar allemaal aan gedacht moet worden. Het geheel is onder de GNU voorwaarden, je mag het gebruiken, veranderen, maar wel terugkoppelen en niet doorverkopen.

IPD juridisch bekeken

 

Hier staat het PDF bestand, Word bestand en de annex in PDF

Energiek Renoveren

Renoveren naar energieneutraal wordt de standaard! Waarom?
Omdat het kan zonder dat de netto maandlast omhoog gaat. Samen in het consortium van Energiek Renoveren hebben we dit uitgezocht voor woningen uit de jaren ’70 in de Roghorst te wageningen. Samen hebben we een rekentool ontwikkeld om uit te rekenen wat de netto maandlast gaat doen bij een verbouwing. Let wel op met de rekentool kan je niet de energiebesparing uitrekenen. Dat is voorbehouden aan de PHPP bij passiefhuis renovatie. Maar bij woningen ouder dan 20 jaar (van voor het bouwbesluit in 1994) is het eenvoudig om tussen de 80 en 90% besparing te halen.

Hierbij de definitie van Passiefhuis:

Passiefhuis definitie

Dit zijn de maatregelen die genomen moeten worden.

Passiefhuis begrip

Integraal samenwerken

Samenwerken en dan nog integraal, als je linkedin of bouwprofs leest heeft iedereen hierover en is het heel makkelijk. Geen probleem dat samenwerken zal ik maar zeggen. Toch is dit niet waar, samenwerken is vooral luisteren en goede afspraken maken. Het probleem zit juist in dat luisteren: goed luisteren zorgt voor goede vragen stellen. Hoe ga je dat doen? Waar komt dat dan? Wat heb je nodig? etc. Vaak luisteren we vanuit onze eigen kennis van het onderwerp, terwijl we de echte kennis niet in huis hebben. Eigenlijk Lees meer

Brug over de IJssel

Afgelopen weekend is de spoorbrug over de IJssel bij Zwolle ingevaren. Een hele onderneming. Ik had me vorige week al bedacht om dit hier te melden vanwege dat ik het V&G plan ontwerp heb geschreven en gecoördineerd. Een leuke uitdagende job was dat twee jaar geleden. Maar stel als het afgelopen weekeinde het niet goed was gegaan? Was het dan ook leuk om hier over te schrijven? Wat dat betreft ben ik dus voorzichtig en schrijf nu er pas over nu het gelukt is.
Lees meer

Er is iets moois begonnen…

Je ruikt het gewoon in de lucht net als straks de lente (dat duurt nog een maand op z’n minst). Maar op het internet ruikt het gewoon naar BIM oplossingen.

Wacht even hier gaat het om de BIG BIM. litlle bim is de BIM op je eigen computer in een 3D model gewoon efficiënt je tekeningen en kozijnstaten maken. Niks mis mee daar moet je NU mee beginnen en niet meer mee wachten! Lees het boek BIG BIM little bim. BIG BIM daarentegen is nog in ontwikkeling en zoals ik al vermelde in mijn vorige blog is de IFD bibliotheek sinds vorige week in de lucht! OK, geef maar even de URL dan gaan we er mee aan de gang denk je dan. Maar zoals ik heb uitgelegd is IFD een beschrijving voor het semantisch web, zeg maar web 3.0. En niet een normale bibliotheek waar je content kunt halen.

Het leuke komt nu: Lees meer